Hướng dẫn tra văn bản pháp luật mới nhất – đáng tin cậy nhất

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin tức » Hướng dẫn tra văn bản pháp luật mới nhất – đáng tin cậy nhất

Ngày nay các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các Nghị quyết, Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định đều có thể được người dân tra cứu trên mạng Internet. Những văn bản quy phạm pháp luật mới được quan tâm nhất thường là về môi trường, về thuế TNCN hay về tiền lương…

Trên mạng sẽ có không ít các kho văn bản pháp luật nhưng người dân nên biết các địa chỉ đáng tin cậy nhất như vanban.chinhphu.vn hay vbpl.vn.

Trên mạng sẽ có không ít các địa chỉ tra cứu văn bản pháp luật nhưng tất nhiên người dân nên biết các địa chỉ đáng tin cậy nhất và tập trung nhất. Bên cạnh đó người dân còn có thể vào trang web của từng Bộ, ngành, địa phương để tra cứu văn bản pháp luật theo từng vấn đề cụ thể.

Trên mạng sẽ có không ít các kho văn bản pháp luật nhưng người dân nên biết các địa chỉ đáng tin cậy nhất như vanban.chinhphu.vn hay vbpl.vn.

Trên mạng sẽ có không ít các kho văn bản pháp luật nhưng người dân nên biết các địa chỉ đáng tin cậy nhất như vanban.chinhphu.vn hay vbpl.vn.

Hướng dẫn tra văn bản pháp luật mới nhất trên mạng

Trên vanban.chinhphu.vn

Để vào kho dữ liệu văn bản pháp luật của Cổng thông tin điện tử Chính phủ hãy bấm vào đây. Trong kho văn bản này, người dân bên cạnh tra cứu theo từ khóa, theo cơ quan ban hành hay theo năm ban hành, thì cũng có thể dễ dàng lựa chọn các chủ đề như môi trường, lao động – tiền lương, thuế – lệ phí.

e1-huong-dan-tra-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-moi-truong-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-dau-thau-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-thue-tncn-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-tien-luong.jpg

Trong kho văn bản vanban.chinhphu.vn, người dân bên cạnh tra cứu theo từ khóa (mục 2), theo cơ quan ban hành (3) hay theo năm ban hành (4), thì cũng có thể dễ dàng lựa chọn các chủ đề (mục 1) như môi trường, lao động – tiền lương, thuế – lệ phí.

Trên vbpl.vn

Đây là trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chung được Bộ Tư pháp quản lý ở địa chỉ vbpl.vn (hoặc vào đây). Trước đây Bộ Tư pháp sử dụng hệ thống văn bản pháp luật ở địa chỉ moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx nhưng cũng sẽ dần chuyển sang địa chỉ mới.

Trên vbpl.vn người dân có thể tra cứu văn bản pháp luật theo từ khóa, số hiệu, theo cơ quan ban hành, và có thể sắp xếp các kết quả tìm kiếm.

d1-huong-dan-tra-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-moi-truong-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-dau-thau-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-thue-tncn-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-tien-luong.jpg

Trên vbpl.vn người dân có thể tra cứu văn bản pháp luật theo từ khóa, số hiệu. Nếu muốn chi tiết hơn chúng ta bấm Tìm kiếm nâng cao.

d2-huong-dan-tra-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-moi-truong-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-dau-thau-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-thue-tncn-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-tien-luong.jpg

Khi tìm kiếm nâng cao, người dân có thể tra cứu theo cơ quan ban hành (mục 7), và có thể sắp xếp các kết quả tìm kiếm (8 & 9).

d3-huong-dan-tra-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-moi-truong-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-dau-thau-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-thue-tncn-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-tien-luong.jpg

Trên vbpl.vn người dân có thể tra cứu văn bản pháp luật theo các chủ đề như môi trường.d5-huong-dan-tra-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-moi-truong-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-dau-thau-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-thue-tncn-van-ban-phap-luat-moi-nhat-ve-tien-luong.jpg

Trên vbpl.vn người dân cũng có thể tra cứu văn bản pháp luật theo nhiều chủ đề ví dụ như đấu thầu.

 Anh Hào | Nguồn ICTnews

Hướng dẫn tra văn bản pháp luật mới nhất – đáng tin cậy nhất
5 (100%) 1 bình chọn
2017-03-04T15:46:26+00:00