Khi bắt đầu tham gia lao động, người lao động nào cũng muốn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp nơi mình công tác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, vì một số lý do khác nhau mà người lao động muốn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cách tính như thế nào? Và đối tượng nào đủ điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần? Hãy cùng Việt Luật tham khảo qua bài viết sau:

Tham khảo thêm:

Căn cứ pháp lý:

Bảo hiểm xã hội (BHXH )  sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH.

1. Đối tượng được hưởng BHXH một lần

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà có yêu cầu được hưởng chế độ BHXH một lần sẽ được giải quyết nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

+ Các bệnh, tật ngoài các bệnh nêu trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Mức hưởng BHXH một lần

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định nêu trên, đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH đủ một năm trở lên thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng x số năm tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mức bình quân tiền lương tháng  x số năm tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

  • Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.
  • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl) được tính như sau:

  • Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì:

Mức hưởng = 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (tối đa bằng 2 tháng Mức bình quân tiền lương tháng).