Hỏi: Thủ tục nhập khẩu phân bón từ nước ngoài về Việt Nam như thế nào?

Trả lời:

Về thủ tục nhập khẩu phân bón: 

 • Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Trong đó, hồ sơ hải quan được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 16 của Thông tư.

– Về điều kiện nhập khẩu phân bón:

Ngoài ra, khi nhập khẩu phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón, công ty bạn phải thực hiện quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản” thì:

Điều 27. Nhập khẩu phân bón
1. Nhập khẩu có giấy phép
Thương nhân nhập khẩu phân bón thuộc các trường hợp dưới đây phải có Giấy phép:

 • a) Phân bón để khảo nghiệm;
 • b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;
 • c) Phân bón chuyên dùng của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của công ty; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam, làm quà tặng, làm hàng mẫu;
 • d) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;
 • đ) Phân bón hoặc nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón có tên trong Danh sách phân bón đã công bố hợp quy;
 • e) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học.
 1. Nhập khẩu không cần giấy phép
  Thương nhân nhập khẩu phân bón thuộc các trường hợp dưới đây không phải xin phép:
 • a) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013.
 • b) Phân bón có tên trong Danh sách phân bón đã công bố hợp quy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương công bố.

– Hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón:

Được quy định cụ thể tại Điều 28 Thông tư số 04 dẫn trên.Ngoài ra, khi nhập khẩu phân bón, đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón” và các văn bản hướng dẫn để thực hiện.

– Về mã HS phân bón :

 • Để xác định được mức thuế nhập khẩu của một mặt hàng cần căn cứ trên mã số hàng hoá của mặt hàng đó. Việc xác định mã số HS và thuế suất của một mặt hàng cụ thể phải căn cứ vào thành phần cấu tạo, mô tả hàng hóa, và thực tế hàng hóa.
 • Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trên đây là những hướng dẫn mang tính chất tham khảo, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng.