Hỏi đáp về Thuế

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Hỏi đáp » Hỏi đáp về Thuế

[Chú ý] Doanh nghiệp KHÔNG phải nộp Mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017

Ngày 20 tháng 09 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT

[Chú ý] Doanh nghiệp KHÔNG phải nộp Mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017 2017-11-03T12:46:57+00:00

Hoạt động dạy tiếng Anh thuế suất thuế GTGT tính như thế nào ?

Càng ngày càng có nhiều tổ chức đào tạo tiếng Anh được thành lập để phục vụ nhu cầu này của xã hội. Vậy đối với hoạt động dạy tiếng Anh, thì thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu %?

Hoạt động dạy tiếng Anh thuế suất thuế GTGT tính như thế nào ? 2017-09-07T16:09:19+00:00

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không?

Việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không? 2017-03-02T08:21:13+00:00

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp công văn tại cơ quan thuế hay không ?

TẠM NGỪNG KINH DOANH CÓ PHẢI NỘP CÔNG VĂN TẠI CƠ QUAN T

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp công văn tại cơ quan thuế hay không ? 2017-03-02T08:22:08+00:00

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, BCTC, quyết toán thuế ?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, có phải nộp báo cáo tài chính và có nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, BCTC, quyết toán thuế ? 2017-03-02T08:22:08+00:00