Hỏi đáp về Thuế

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Hỏi đáp » Hỏi đáp về Thuế

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không?

Việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (2)

Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá đất tính thuế như thay đổi vị trí, điều chỉnh, nâng cấp đô thị, điều chỉnh giá đất…thì có phải xác định lại giá đất cho thời gian còn lại của chu kỳ không?

Chuyển lỗ tờ khai quyết toán thuế

Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012 của công ty tôi có phát sinh lãi, vậy tôi có thể chuyển số lỗ của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 qua không?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế được xác định như thế nào?