Hỏi đáp về Kế Toán

Việt Luật » Hỏi đáp » Hỏi đáp về Kế Toán

Khoản chi không có hóa đơn, chứng từ và cách hợp thức hóa

Thực tế rất nhiều doanh nghiệp phải đi mua hàng của người dân, thuê tài sản, dịch vụ của cá nhân mà không có hóa đơn, chứng từ nhưng không biết cách đưa khoản chi đó vào chi phí hợp lý trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản chi không có hóa đơn, chứng từ và cách hợp thức hóa2018-07-17T15:18:09+07:00

Hợp đồng có giá trị ngoại tệ

Bên tôi là bên mua, do đặc điểm là hàng nhập khẩu nên có một số nhà cung cấp khi làm hợp đồng với bên tôi đã thiết lập giá trị hợp đồng bằng ngoại tệ (tiền USD), đồng thời quy định đồng tiền thanh toán là VND (theo tỉ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán)…

Hợp đồng có giá trị ngoại tệ2017-03-02T08:22:55+07:00

Mua nhà chưa có sổ đỏ

Khi doanh nghiệp mua tài sản chưa có sổ đỏ thì tài sản đó có được coi là hợp lệ không ?

Mua nhà chưa có sổ đỏ2017-03-02T08:22:55+07:00

Lưu trữ chứng từ kế toán

Do khối lượng chứng từ rất nhiều, nên nếu cty tôi muốn lưu trữ ngay trong phần mềm mà không cần in ra giấy. Như vậy có đúng theo quy định của chế độ kế toán?

Lưu trữ chứng từ kế toán2017-03-02T08:22:55+07:00

Xác định nguyên giá tài sản cố định

Công ty tôi mua nhà rồi sau đó sửa chữa để làm trụ sở làm việc (tự mua vật tư, thuê thợ…). Sau khi hoàn thành thì khoản sửa chữa này ghi nhận là TSCĐ đúng không?

Xác định nguyên giá tài sản cố định2017-03-02T08:22:55+07:00

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài

Cty tôi nhận ủy thác xuất khẩu cho một công ty trong nước. Cty tôi đứng ra ký hợp đồng với nước ngoài chỉ nhận hoa hông ủy thác. sau khi hàng hóa đã được hải quan xác nhận thực xuất phía ủy thác sẽ xuất hóa đơn GTGT (thuế 0%) cho Cty tôi (nhận ủy thác)

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài2017-03-02T08:22:56+07:00