Hỏi đáp về Đăng Ký Kinh Doanh

Việt Luật » Hỏi đáp » Hỏi đáp về Đăng Ký Kinh Doanh

Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch

Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy2018-09-26T18:06:46+07:00

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật2018-09-25T14:53:24+07:00

Cắt giảm điều kiện về hành nghề hoạt động xây dựng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cắt giảm điều kiện về hành nghề hoạt động xây dựng2018-07-19T18:07:38+07:00

Làm gì khi hết hạn giấy phép đầu tư để không bị phạt hơn 10 triệu

Khi mở công ty tại Việt Nam, chỉ đầu tư dù là Cá nhân h

Làm gì khi hết hạn giấy phép đầu tư để không bị phạt hơn 10 triệu2017-10-27T11:05:40+07:00