Hỏi đáp về Con dấu công ty

Việt Luật » Hỏi đáp » Hỏi đáp về Con dấu công ty

Phân biệt giữa dấu tròn và dấu vuông của doanh nghiệp

Con dấu Chi nhánh Công ty được đăng ký từ năm 2004 nay theo thông tư 22 có phải đi đăng ký lại mẫu dấu không, và khi đăng ký lại mẫu dấu thì cần làm những thủ tục và giấy tờ gì?

Phân biệt giữa dấu tròn và dấu vuông của doanh nghiệp2017-03-02T08:23:02+07:00