Hỏi đáp về BHXH

Tham gia bảo hiểm y tế có bắt buộc đối với lao động nước ngoài?

Công ty tôi có một người lao động quốc tịch Nhật Bản làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng. Xin hỏi công ty có phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động này không?

Tham gia bảo hiểm y tế có bắt buộc đối với lao động nước ngoài? 2018-05-18T17:27:19+00:00

Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp khu vực?

Tôi là giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, được hưởng phụ cấp khu vực là 0,7 và các chế độ ưu đãi, thu hút khác. Nhưng trong thời gian nghỉ sinh tôi chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút trong bảng lương

Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp khu vực? 2017-03-02T08:22:57+00:00

Nghỉ không lương có đóng bảo hiểm?

Công ty tôi có một nhân viên xin nghỉ không lương hai tháng và đã được giám đốc đồng ý. Xin hỏi trong thời gian hai tháng đó, công ty và người lao động có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN không?

Nghỉ không lương có đóng bảo hiểm? 2017-03-02T08:22:57+00:00

Giảm tiền tham gia BHXH

Xin hỏi “Năm 2011, Công ty đóng BHXH cho người lao động ở mức khá cao(5tr), so với tổng thu nhập 7tr. Năm 2012 tỷ lệ BHXH la 24%, nên DN phải đóng tiền nhiều hơn, đồng nghĩa với thu nhập của NLĐ giảm xuống ( vì tổng thu nhập 7tr, trừ BHXH nhiều sẽ nhận ít lại).

Giảm tiền tham gia BHXH 2017-03-02T08:22:57+00:00

Trợ cấp cho người nghỉ hưu

Công ty tôi có người lao động 52 tuổi và đã tham gia BHXH được 20 năm. Xin hỏi khi nhân viên này nghỉ việc thì Doanh nghiệp có phải trả trợ cấp thôi việc từ năm 2008 trở về trước không?

Trợ cấp cho người nghỉ hưu 2017-03-02T08:22:58+00:00

Nhận tiền Bảo Hiểm Xã Hội

Tham gia bảo hiểm từ tháng 12/1979. Do sức khoẻ yếu nên tôi đi giám định và mức suy giảm khả năng lao động là 61%, hệ số lương của tôi là 3,60. Vậy số tiền tôi nhận được là bao nhiêu?

Nhận tiền Bảo Hiểm Xã Hội 2017-03-02T08:23:01+00:00