Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018). Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua.

Hóa đơn điện tử ra đời giúp khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Câu hỏi của hầu hết doanh nghiệp khi lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử là: “Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và chữ ký người mua?”, Hãy cùng Việt Luật tham khảo bài viết dưới đây.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Theo quy định tại  Khoản 1,2, Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi   tạo, lập gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này. Hoá đơn điện tử được khởi tạo lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã sô thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Lợi ích của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp

  • Không mất nhiều thời gian thực hiện, giảm các thủ tục rườm rà, không tốn giấy mực, không mất phí vận chuyển.
  • Không cần chờ đợi nhận được hóa đơn theo đường bưu điện như cách làm truyền thống.
  • Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.
  • Không phải đăng ký mẫu HĐĐT, không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế do phần mềm tạo HĐĐT cho phép tự xác định số lượng HĐĐT sử dụng.
  • Giảm bớt thời gian lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) so với sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in vì phần mềm tạo hóa đơn tự động kết chuyển số liệu vào Tờ khai thuế GTGT.

3. Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và chữ ký người mua?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“ Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””

Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT:
“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

  1. e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
  2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên:

–  Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán.

–  Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như:

+ Hợp đồng kinh tế.

+ Phiếu xuất kho

+ Biên bản giao nhận hàng hóa,

+ Biên nhận thanh toán,

+ Phiếu thu,…

Thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử”.

Hóa đơn điện tử về bản chất giống hóa đơn giấy, các nghiệp vụ, quản lý và báo cáo hoá đơn vẫn giống như hoá đơn giấy thông thường nhưng thuận tiện và dễ bảo quản, tránh thất lạc cho người phát hành cũng như người tiếp nhận hoá đơn đó. Tùy vào từng trường hợp mà hóa đơn điện tử có cần chữ ký của người mua không, vì vậy, người mua và người bán cần lưu ý để thực hiện cho đúng theo quy định của bộ tài chính.

Tường Vy – vietluat.vn