Hỏi: Xin hỏi “Năm 2011, Công ty đóng BHXH cho người lao động ở mức khá cao(5tr), so với tổng thu nhập 7tr. Năm 2012 tỷ lệ BHXH la 24%, nên DN phải đóng tiền nhiều hơn, đồng nghĩa với thu nhập của NLĐ giảm xuống ( vì tổng thu nhập 7tr, trừ BHXH nhiều sẽ nhận ít lại). Và người lao động thỏa thuận mức đóng BH sẽ giảm từ 5tr xuống 4tr. ( 4tr vẫn cao hơn nhiều mức theo quy định hiện nay là 2.140.000). Như vậy Công ty cần phải làm lại thang bảng lương hay không?

Đáp: Theo Luật BHXH, kể từ ngày 01/01/2012 tỷ lệ đóng BHXH là 24%, trong đó NSDLĐ đóng 17%; NLĐ đóng 7%. Đối chiếu với quy định trên, đơn vị chỉ được phép trừ vào lương của người lao động là 7% chứ không phải 24%…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Chính sách BHXH – BHYT – BHTN
Người hỏi:Công ty TNHH Phúc Hảo, Quận. Bình Tân, TP.HCM
Ngày hỏi:26/05/2012
Nội dung hỏi:– Năm 2011, Cty đóng BHXH cho người lao động ở mức khá cao(5tr), so với tổng thu nhập 7tr. Năm 2012 tỷ lệ BHXH la 24%, nên DN phải đóng tiền nhiều hơn, đồng nghĩa với thu nhập của NLĐ giảm xuống ( vì tổng thu nhập 7tr, trừ BHXH nhiều sẽ nhận ít lại). Và người lao động thỏa thuận mức đóng BH sẽ giảm từ 5tr xuống 4tr. ( 4tr vẫn cao hơn nhiều mức theo quy định hiện nay là 2.140.000).Như vậy Cty cần phải làm lại thang bảng lương hay không?. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Bảo Hiểm
Ngày trả lời:28/05/2012
Nội dung trả lời:Theo Luật BHXH, kể từ ngày 01/01/2012 tỷ lệ đóng BHXH là 24%, trong đó NSDLĐ đóng 17%; NLĐ đóng 7%. Đối chiếu với quy định trên, đơn vị chỉ được phép trừ vào lương của người lao động là 7% chứ không phải 24%. Trường hợp tình hình kinh doanh gặp khó khăn và việc trả lương cho người lao động như trước đây không còn phù hợp nữa, thì đơn vị có thể xây dựng lại thang, bảng lương và đăng ký với cơ quan LĐTBXH. Trên cơ sở đó, ký lại HĐLĐ để làm căn cứ đóng BHXH.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp

> Bảng giá dịch vụ Việt Luật

> Những hỏi đáp thắc mắc của doanh nghiệp