Giải thể văn phòng đại diện

Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài (VPĐD) nước ngoài như sau:

 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).

1. Quyết toán trước khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

 • Quyết toán thuế TNCN cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:
  • Tờ khai quyết toán.
  • Giấy xác nhận lương (do công ty mẹ xác nhận).
  • Bảng kê số ngày cư trú.
  • Bảng tính chi tiết thuế TNCN.
  • Chứng từ nộp thuế.
  • Hợp đồng thuê nhà.
  • Hộ chiếu của trưởng VP (sao y).
 • Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:
  • Tờ khai quyết toán.
  • Bảng tổng hợp thu nhập.
  • Bảng chi tiết thu nhập.
  • Giấy ủy quyền quyết toán.
  • Chứng từ nộp thuế.
  • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH.
  • Giấy quyết định nghỉ việc của nhân viên.

2. Thủ tục chấm dứt Hoạt động VPĐD của Công ty nước ngoài tại Việt Nam

1/ Bản chính Giấy phép đã được cấp

2/ Hồ sơ quyết toán giải thể của trưởng văn phòng và các nhân viên làm việc tại văn phòng.

3/ Tờ khai Mã số thuế của VPDD bản chính

4/ Hợp đồng cho thuê văn phòng (Kèm theo biên bản thanh lý Hợp đồng, xác nhận không còn nợ tiền thuê nhà)

5/ Bản chính mẫu dấu và con dấu

6/ Hợp đồng lao động của tất cả nhân sự làm việc tại VPDD

7/ Thông báo của Cục thuế TP. HCM về việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN và xác nhận đã khoá MST

8/ Bản sao có chứng thực CMND hoặc Passport (03 bản)

9/ Các bản sao kê ngân hàng, hóa đơn chứng từ đóng tiền thuê nhà, điện, nước… và xác nhận khoá TK ngân hàng

10/ Chứng từ thanh toán BHXH đối với lao động Việt Nam làm việc tại VP

11/Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng bố cáo.

12/ Báo cáo hoạt động hàng năm từ khi thành lập đến lúc giải thể

3. Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam :

 • Phí dịch vụ: 5.000.000 VNĐ
 • Thời gian dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm >>  Thanh lap cong ty