Ngày 25/11/2016 là hạn chót nộp báo cáo lao động cho 6 tháng cuối năm 2016. Các doanh nghiệp lưu ý việc này, nếu không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

han-chot-nop-bao-cao-su-dung-lao-dong

Theo quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động và Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo đối với lĩnh vực lao động như sau:

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương:

 • Báo cáo lao động 06 tháng đầu năm nộp trước 25/05 hàng năm.
 • Báo cáo lao động 06 tháng cuối năm nộp trước 25/11 hàng năm

Biểu mẫu và các quy định khác liên quan doanh nghiệp tham khảo tại link sau: Biểu mẫu

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện những công việc sau đây liên quan đến vấn đề lao động:

 1. Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu: Theo điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014
 2. Nội quy lao động: Theo Khoản 1 – Điều 119 của Luật Lao Động: Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản
 3. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể (Theo quy định tại Điều 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 của Bộ Luật lao động): định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên.
 4. Lập thoả ước lao động tập thể (Theo quy định tại Điều 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 của Bộ Luật lao động)
 5. Báo cáo tai nạn lao động và công tác An toàn VSLĐ (Theo quy định tại Điều 142 của Bộ Luật lao động) . Mẫu tại Phụ lục 04 của Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã hội – Bộ Y Tế
 6. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, chăm lo sức khoẻ cho người lao động (Theo quy định tại điều 143;152 Bộ Luật lao động)
 7. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động (Theo quy định tại điều 149 Bộ Luật lao động)
 8. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động (Theo quy định tại điều 150 Bộ Luật lao động)
 9. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại (Theo quy định tại điều 141 Bộ Luật lao động)
 10. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Theo quy định tại điều 147 Bộ Luật lao động)

Nếu không thực hiện các quy định nêu trên thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Nghị Định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội.

Chuyên viên tư vấn Vũ Thị Minh Hiền
Hotline: 1900.585847 – ext 103

Xem thêm

>  Việt Luật thành lập công ty chuyên nghiệp

Những điều cần biết về luật thành lập công ty

> Danh mục ngành nghề