Trong quá trình tư vấn về hồ sơ thành lập doanh nghiệp, cũng như giải đáp thắc mắc về vấn đề giải thể công ty, giải thể chi nhánh. Việt Luật đã tiếp nhận nhiều trường hợp doanh nghiệp giải thể sau khi thành lập công ty, một phần do doanh nghiệp không có phương án kinh doanh khả thi, mặc khác thiếu nguồn lực để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Trong đó, không ít doanh nghiệp thắc mắc, trường hợp doanh nghiệp mình đã giải thể trước khi chấm dứt hoạt động của dự án thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án như thế nào? Hãy cùng Việt Luật tham khảo bài viết sau:

Xem thêm:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Bảng giá thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng

Chính sách doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 03/2019

Trình tự, thủ tục, căn cứ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư và các Điều 41, 42, 43 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định từ Điểm a đến Điểm h, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã giải thể trước khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì sau khi chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định nêu trên, việc thanh lý dự án thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Theo đó, “trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế”.

Trình tự, thủ tục, căn cứ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư và các Điều 41, 42, 43 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định từ Điểm a đến Điểm h, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã giải thể trước khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì sau khi chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định nêu trên, việc thanh lý dự án thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Theo đó, “trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế”.

Trên đây là những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp giải thể. Việt Luật hi vọng sẽ giúp ích được cho quý doanh nghiệp. Ngoài ra, Việt Luật hỗ trợ quý doanh nghiệp thông qua dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

 

Đánh giá bài viết