Điều kiện kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin tức » Điều kiện kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

Căn cứ Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh mới

(Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh)

Điều kiện kinh doanh cũ

Quy định bị bãi bỏ

Điều 11. Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải có giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Quy định triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam:

a) Tác phẩm tham gia triển lãm phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm đã được cấp giấy phép; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp;

b) Địa điểm tổ chức triển lãm phù hợp tính chất, quy mô của triển lãm.

Điều 12. Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

1. Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải có giấy phép triển lãm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

a) Tác phẩm tham gia triển lãm có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp;

b) Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

Điều 6. Điều kiện tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

1. Tác phẩm nhiếp ảnh tham gia triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian triển lãm.

2. Địa điểm tổ chức triển lãm phải phù hợp với tính chất, quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ; đảm bảo về không gian ánh sáng trưng bày.

3. Chủ địa điểm triển lãm chỉ được phép tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Điều kiện đưa tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam ra nước ngoài triển lãm: trước đây không có quy định cụ thể.

 

Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Chương IV Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Xem thêm

>> Thành lập công ty

>> Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Điều kiện kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh
Đánh giá bài viết
2017-03-02T08:24:07+00:00