Điều kiện hành nghề quản tài viên

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin tức » Điều kiện hành nghề quản tài viên

Căn cứ Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Có hiệu lực từ ngày 06/4/2015).

Điều kiện kinh doanh mới

(Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản)

Điều kiện kinh doanh cũ

Quy định bị bãi bỏ

Điều 12. Điều kiện hành nghề Quản tài viên

1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Luật sư;

b) Kiểm toán viên;

c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

(Căn cứ Luật phá sản 2014)

Không có quy định, do đây là nghề mới chính thức được thừa nhận khi Luật Phá sản 2014 ra đời, thay thế Luật phá sản 2004.

Xem thêm

>> Thành lập công ty

>> Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Điều kiện hành nghề quản tài viên
Đánh giá bài viết
2017-03-02T08:24:08+00:00