Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Xem thêm:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Luật Công đoàn 2012.

– Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

– Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Để Quý Doanh nghiệp có thể nắm bắt được rõ hơn, Việt Luật xin điểm lại những ảnh hưởng của việc tăng mức lương cơ sở năm 2019 tại Bảng dưới đây:

Lưu ý: Mức lương cơ sở không áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Mức lương cơ sở là mức lương áp dụng đối với  cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 157/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp dựa trên mức lương tối thiểu vùng để thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Cần tư vấn Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. 

 

Đánh giá bài viết