Hỏi: Xin hỏi “Tôi là cá nhân ký hợp đồng dịch vụ, không thuộc biên chế của tổ chức nào. Nay tôi muốn đăng ký mã số thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh thì tôi phải đăng ký ở đâu?”

Đáp: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu cá nhân ký hợp đồng lao động ổn định có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị trả thu nhập. Đối với trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động ổn định…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Thuế TNCN – Đăng ký mã số thuế – Đăng ký giảm trừ gia cảnh.
Người hỏi:Anh: Võ Thanh Tâm – Biên Hòa
Ngày hỏi:14/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Tôi là cá nhân ký hợp đồng dịch vụ, không thuộc biên chế của tổ chức nào. Nay tôi muốn đăng ký mã số thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh thì tôi phải đăng ký ở đâu?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Thuế
Ngày trả lời:15/05/2012
Nội dung trả lời
– Căn cứ tiết 2.1, Điểm 2, Phần I, Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng đăng ký thuế bao gồm : “Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân”;
– Căn cứ công văn 3797/TCT-TNCN ngày 29/09/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc cấp mã số thuế TNCN cho cá nhân là lao động vãng lai:
“ Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu cá nhân ký hợp đồng lao động ổn định có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị trả thu nhập. Đối với trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động ổn định, nhưng có nguyện vọng đăng ký thuế để được cấp mã số thuế thì nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú.
Như vậy, nếu cá nhân là lao động thời vụ chưa có mã số thuế thì nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú”.
Trường hợp bạn là cá nhân nhân không ký hợp đồng lao động ổn định, nhưng có nguyện vọng đăng ký thuế để được cấp mã số thuế cũng như đăng ký giảm trừ gia cảnh thì bạn có thề nộp hồ sơ cho cơ quan thuế nơi đăng ký thường trú (tạm trú) theo hướng dẫn nêu trên và khi có sự thay đổi các thông tin về đăng ký thuế thì lập hồ sơ thủ tục gửi cho cơ quan thuế này.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Gia hạn văn phòng đại diện