Hỏi: Xin hỏi “Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012 của công ty tôi có phát sinh lãi, vậy tôi có thể chuyển lỗ của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 qua không?

Đáp: Quyết toán thuế TNDN năm 2011 lỗ, tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012 phát sinh lãi, thì Cty được chuyển số lỗ của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 vào tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Kê khai thuế – Quyết toán thuế
Người hỏi:Nguyễn Thị Xuân Thảo – Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Nam Tuyến
Ngày hỏi:05/06/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012 của công ty tôi có phát sinh lãi, vậy tôi có thể chuyển số lỗ của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 qua không? “. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Thuế
Ngày trả lời:06/06/2012
Nội dung trả lời:Quyết toán thuế TNDN năm 2011 lỗ, tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012 phát sinh lãi, thì Cty được chuyển số lỗ của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 vào tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1 năm 2012
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm >>  Thành lập công ty