Hỏi: Xin hỏi “Hiện nay khi sử dụng sổ kế toán víết tay thì hàng tháng có phải ký chốt sổ kế toán không? Khi ký chốt sổ chỉ có trưởng đơn vị ký hay kế toán và trưởng đơn vị ký”.

Đáp: Đơn vị kế toán phải khoá sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khoá sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Chốt sổ kế toán
Người hỏi:Anh: Lê Đức Thạnh – Công Ty TNHH An Nhiên
Ngày hỏi:18/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Hiện nay khi sử dụng sổ kế toán víết tay thì hàng tháng có phải ký chốt sổ kế toán không? Khi ký chốt sổ chỉ có trưởng đơn vị ký hay kế toán và trưởng đơn vị ký”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:19/05/2012
Nội dung trả lời:Căn cứ điểm 6 Điều 27 của Luật Kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004, thì :“6. Đơn vị kế toán phải khoá sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khoá sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ điểm 1 Điều 13 của Luật Kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004, thì :
” Điều 13. Kỳ kế toán
1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:
a. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết;
b. Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;
c. Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.”
Đối chiếu theo các quy định nêu trên thì cuối mỗi kỳ kế toán tháng, đề nghị doanh nghiệp khóa sổ kế toán có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và kế toán trưởng cũng như người lập sổ kế toán .

Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp

> Thành lập công ty Cổ Phần

> Thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

Đánh giá bài viết