Hỏi: Xin hỏi “Cty tôi có 01 lao động nữ nghỉ thai sản từ tháng 01/2012 và có đóng BHXH được 3 năm nhưng do không hiểu về thủ tục nên đến nay chưa đăng ký giảm lao động và chưa làm thủ tục xin hưởng chế độ thai sản. Vậy nay tôi có thể làm thủ tục được không? BHXH có giải quyết trường hợp chậm làm thủ tục như Cty tôi không? Thủ tục gồm những gì?”

Đáp: heo quy định, người lao động đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được trợ cấp thai sản. Như vậy, nếu lao động nữ của công ty đáp ứng điều kiện trên thì sẽ được thanh toán trợ cấp thai sản…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Chính sách BHXH – BHYT – BHTN
Người hỏi:Chị: Nguyễn Thị Liễu – Cty TNHH Quang Luật
Ngày hỏi:21/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Cty tôi có 01 lao động nữ nghỉ thai sản từ tháng 01/2012 và có đóng BHXH được 3 năm nhưng do không hiểu về thủ tục nên đến nay chưa đăng ký giảm lao động và chưa làm thủ tục xin hưởng chế độ thai sản. Vậy nay tôi có thể làm thủ tục được không? BHXH có giải quyết trường hợp chậm làm thủ tục như Cty tôi không? Thủ tục gồm những gì?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Bảo Hiểm
Ngày trả lời:25/05/2012
Nội dung trả lời:– Theo quy định, người lao động đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được trợ cấp thai sản. Như vậy, nếu lao động nữ của công ty đáp ứng điều kiện trên thì sẽ được thanh toán trợ cấp thai sản. Thời gian nghỉ thai sản, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH nhưng vẫn được tính là thời gian có tham gia BHXH.
– VNếu công ty phải thanh toán trợ cấp thai sản cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động cung cấp bản sao giấy khai sinh, sau đó quyết toán lại với cơ quan BHXH.
– Đơn vị làm thủ tục báo giảm những tháng người lao động nghỉ thai sản và lập thủ tục quyết toán trợ cấp thai sản với cơ quan BHXH gồm: danh sách đề nghị theo mẫu C67a-HD (03 bản), bản sao giấy khai sinh (01 bản) nộp cho cơ quan BHXH nơi công ty đang nộp BHXH hàng tháng.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm >>  Dịch vụ thành lập công ty

Đánh giá bài viết