Cần biết

Tháng 12/2018 kế toán cần làm những gì ?

Như chúng ta đã biết, tháng 12 hằng năm là thời điểm mà kế toán phải chuẩn bị rất nhiều các nghiệp vụ quan trọng cho quá trình quyết toán thuế của doanh nghiệp. Đây là thời điểm bận rộn và đầy áp lực của người làm công tác kế toán

Tháng 12/2018 kế toán cần làm những gì ?2018-12-03T16:42:12+00:00

Tiền thưởng và trợ cấp không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu những khoản chi đó được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những văn bản sau của DN:

Tiền thưởng và trợ cấp không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?2018-11-17T15:18:26+00:00

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tê người mua

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018).

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tê người mua2018-11-17T10:22:39+00:00

Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch

Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy2018-09-26T18:06:46+00:00

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương2018-08-04T15:56:00+00:00